Reiki

www.ekvilibria.se

Reiki

Reiki är en flertusenårig österländsk teknik för avslappning och för att lösa upp energiblockeringar så att livskraften, livsenergin, kan flöda fritt och kroppens självläkande förmåga stärkas. Rei kan översättas till universell, vilket innebär allomfattande. Men det betyder också högre visdom, Gudsmedvetandet, den dolda styrkan, etc. Översättningen man väljer är beroende på trosuppfattning. Ki är livsenergin, som flödar genom allt levande - människor, djur och växter. Livsenergin kallas också för qi, chi eller prana.


Livsenergin påverkas starkt av våra tankar och känslor, såväl positiva som negativa. Negativa tankar och känslor gör det svårare för livsenergin att strömma fritt i kroppen medan positiva tankar och känslor stärker flödet. Eftersom vi människor ibland har negativa tankar och känslor, har de flesta av oss mer eller mindre energiblockeringar. Om blockeringarna blir långvariga, det vill säga man har fastnat i ett negativt tanke- och känslomönster, kan olika sjukdomssymptom uppstå.


Man kan säga att Reiki är en healing-metod, helandemetod,  som kan hela både fysiskt, psykiskt och andligt – och en metod för personlig utveckling och hjälp i vardagen. När du har svårt att slappna av, svårt att sova, om du lätt blir stressad eller behöver komma ur ett beroende m.m. Reiki kan också hjälpa till att skapa lugn och harmoni i livets slutskede. Allt levande –  människor, djur och växter –  påverkas av den kärleksfulla, helande Reikienergin.   Reiki fungerar antingen man tror på det eller inte.Reiki är godkänt av Skatteverket som förebyggande och rehabiliterande friskvård, både som behandling och som utbildning för självhjälp.


Här finns mycket bra och intressant information om Reiki: www.secourong.com


För tillfället har jag inga kurser eller behandlingar.


Energibehandling

Klicka för info


Kurser

Klicka för info

Jag har F-skattsedel och ansvarsförsäkring, samt är medlem i Reikiförbundet.


Copyright 2012 © All Rights Reserved