Feng Shui

www.ekvilibria.se

Feng Shui


Feng Shui är en mycket gammal österländsk lära som beskriver hur vi påverkas av vår omvärld - av färger, former, material, formationer i landskapet etc. Allt har sin egen energi och eftersom vi är energivarelser påverkas vi av alla energifält omkring oss. De olika energierna som all materia är uppbyggd av delas enligt Feng Shui in i de fem elementen vatten, eld, trä, jord och metall; och i yin- respektive yangenergier. Genom att i sitt hem och på sin arbetsplats skapa balans mellan de olika energierna, kan man även påverka balansen i sitt inre och påverka hur man mår och känner sig.

Copyright 2012 © All Rights Reserved